• فارسی
  • English

خدمات

خدمات پرتابل امحاء لامپ

خدمات پرتابل امحاء لامپ

ارائه خدمات حذف بخار جیوه از پسماند لامپ‌های فلورسنت و گازی به صورت پرتابل

امحاء پسماند لامپ

امحاء پسماند لامپ

ارائه خدمات مدیریت، بی خطرسازی و بازیافت پسماند لامپ های فلورسنت و گازی به ادارات، صنایع و مراکز درمانی

ارائه خدمات آموزشی

ارائه خدمات آموزشی

ارایه خدمات آموزشی، برگزاری دوره ها و کارگاه‌های تخصصی در زمینه مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی

طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت پسماند

طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت پسماند

طراحی، مدل سازی و اجرای سیستم های امحاء، پردازش و دفع پسماندهای صنعتی

ارزیابی و مدیریت اثرات زیست محیطی (EMP-EIA)

ارزیابی و مدیریت اثرات زیست محیطی (EMP-EIA)

بررسی فاکتور های زیست محیطی، ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی، تهیه گزارشات ارزیابی محیط زیست

امکان سنجی فنی، اقتصای و توجیهی زیست محیطی

امکان سنجی فنی، اقتصای و توجیهی زیست محیطی

امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل طرح‌های زیست محیطی جهت پیش بینی و اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارات زیست محیطی